Отдалечен дисплей за тегло WA-1

Външен дисплей за тегло при платформени, кранови, автомобилни и вагонни везни. Поддържа протоколите на обмен на водещите призводители на теглоизмервателно оборудване. Режим на рекламно съобщение при неизползване на везната.

Share this post