Теглоизмерване с етикетиране

Промишлени везни с етикетиращ принтер. Програмируем изходен печат. Бази данни с артикули, контрагенти и тари.

Share this post