Теглоизмерване с контрол на толеранса

Промишлени везни за контрол на толеранса с интуитивна смяна

на подсветката на дисплея в зависимост от теглото. Оператора няма нужда да следи показанието за тегло.

Share this post