Защита от пренапрежение на вагонни везни

Защита от непряко попадение на мълния на   вагонни везни.

Свали PDF
  • Доставка и монтаж на комбинирана защита от пренапрежение по захранване, по сигнал от платформата и по комуникационни интерфейси
  • Изграждане на система за изравняване на електрическия потенциал на платформата, електронното оборудване, защитната нула на захранването и локалния заземител.Проверка на съществуващата система за изравняване на потенциала
  • Изграждане/проверка на локален заземителен контур