Изравнителни пътеки за поосови везни

Пътеки за изравняване на нивото с теглоизмервателните платформи при измерване на група близко разположени оси на превозните средства.

Свали PDF
  • Функционалност:..-изравнителните пътеки при поосово измерване са небходими за изравняване на хоризонталното ниво на измерваната върху платформите колоос и близкостоящите й такива при групирани колооси;при поосово теглоизмерване без такива изравнителни пътеки грешката от измерването ще се увеличи значително; при цялостно измерване изравнителни пътеки не са необходими т.к под всяко колело има платформена везна
  • Видове:..- модел WWSELM с рампа за качване WWSELMR (модулна конструкция с алуминиева обшивка и дървена сърцевина за всички размери платформи);- модел WWSEW с рампа за качване WWSERW (модулна конструкция от дърво за всички размери платформи)