Максимални толеранси при еталонни теглилки

Допустими толеранси за еталонни теглилки в mg съгласно OIML R111 за класове на точност  Е1, Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 и M3

Допустими толеранси за еталонни теглилки в mg съгласно OIML R111 за класове на точност  Е1, Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 и M3