Максимално допустими грешки при автомобилни кантари

Автомобилните везни  в преобладаващата си част се използват за целите на търговските разплащания и подлежат на периодичен метрологичен контрол.

Максимално допустимите грешки за автомобилни везни с клас на точност III по БДС EN45501 при най-масово използваните варианти на метрологични характеристики може да видите по-долу.

Свали PDF

 

Максимално допустими грешки за автомобилна везна клас III, Max=60t, e=d=20kg съгласно БДС EN 45501:

 

Товар „m“ върху везната МДГ при първоначална проверка МДГ при периодична проверка
0kg < m ≤ 10000kg +/-10kg +/-20kg
10000kg < m ≤ 40000kg +/-20kg +/-40kg
40000kg< m ≤ 60000kg +/-30kg +/-60kg

 

МДГ-максимално допустима грешка

Максимално допустими грешки за автомобилна везна клас III, Max=30t, e=d=10kg съгласно БДС EN 45501:

Товар „m“ върху везната МДГ при първоначална проверка МДГ при периодична проверка
0kg < m ≤ 5000kg +/-5kg +/-10kg
5000kg < m ≤ 20000kg +/-10kg +/-20kg
20000kg< m ≤ 30000kg +/-15kg +/-30kg

 

МДГ-максимално допустима грешка