Платформени везни с един тензодатчик за влажна среда

Платформени електронни везни с един тензодатчик за влажна среда. Блюдо от неръждаема стомана и колона за показващото устройство.

Свали PDF
  • Максимален товар:..- 6kg, 15kg, 30kg, 60kg и 150kg
  • Размери на платформа:..-30x30cm, 40x40cm, 60x60cm
  • Клас на точност:..-III по БДС EN45501
  • Обхват на измерване:..- един обхват 1x3000e зa търговски цели или за контролни цели
  • Работна температура:..- от -10оC до +40оC
  • Тензометрични датчици:..-1 бр. алуминиева товарна клетка в защитен кожух от неръждаема стомана със степен на защита IP65, сертифицитана съгласно OIML R60
  • Конструкция:..-изцяло от неръждаема стомана, регулируеми по височина крачета, демонтируемо блюдо, колона за показващо устройство
  • Показващо устройство:..-модел DFWLI изцяло от неръждаема стомана със степен на защита IP68, захранване 220Vac директно без мрежов адаптор
  • Фунционалност:..-нулиране, тариране, ръчно въведена тара, сумиране с натрупване, броене на части, тегло x 10, контрол на +/- толеранс, броене на части