Преустройство / модернизация на съществуващи автомобилни везни

Преустройство/модернизация на съществуващи механични или електронни автомобилни везни

Свали PDF

Разходите за поддръжка на стара автомобилна везна могат да се увеличат със времето драстично с чести сервизни повиквания и престои за ремонт. Замяната й с нова автомобилна везна често е икономически нецелесъобразно. При запазена платформа са възможни два по-икономични варианти:

1. Преустройство на съществуващата механична автомобилна везна в напълно електронна

– демонтаж на старата лостова система

– проект за отливане на бетонни стъпки за опора на тензодатчиците

– монтаж на тензодатчици (цифрови или аналогови), съединителни кутии, показващо устройство и окабеляване

– потенциално изравняване на теглоизмервателната система, монтаж на защита от пренапрежение по сигнал, захранване и интерфейси

– проверка на състояние на локалния заземител и намаляване на преходното му съпротивление при необходимост

2. Модернизация на съществуващата електронна автомобилна везна с ново електронно оборудване от последно поколение

– замяна на съществуващите тензодатчици (цифрови или аналогови), съединителни кутии, показващо устройство и окабеляване

– потенциално изравняване на теглоизмервателната система, монтаж на защита от пренапрежение по сигнал, захранване и интерфейси

– проверка на състояние на локалния заземител и намаляване на преходното му съпротивление при необходимост