Сервизни услуги при лентови везни

  • Механичен, електрически монтаж и пуск на лентови везни
Свали PDF
  • Механичен, електрически монтаж и пуск на лентови везни
  • Модернизация на съществуващи лентови везни – замяна на съществуващото електронното оборудване с ново (съединителна кутия, тензодатчици, скоростен датчик, показващо устройство), добавяне на нови измерващи станции за повишаване на точността на измерване
  • Калибровка на лентови везни – с еталонни тежести в статика, с еталонна верига или с еталонно количество материал, измерено (предварително или впоследствие) на платформена или автомобилна везна с клас на точност III
  • Консултации, оценка на състояние при визитация на място
  • Гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на лентови везни