Стационарна поосова везна

Стационарна осова везна за измерване на оси в статика или движение до 5km/h. Приложение: за контрол на претоварването на осите и цялостно на тежкотоварни превозни средства, изчисляване на нето тегло в движение до 5km/h за контролни цели в кариери с голям товаропоток

Свали PDF
  • Максимален товар:..-20t
  • Размери на платформа:..-90cmx320cm
  • Клас на точност:..-III по БДС EN45501 в статика, 1-2% в движение до 5 km/h взависимост от условията на монтаж
  • Работна температура:– от -20оC до +50оC
  • Тензометрични датчици:..4 бр. товарни клетки, сертифицитани съгласно OIML R60, корпус от неръждаема стомана със степен на защита IP68
  • Конструкция:..-метална платформа в комплект със закладна рамка с интегрирани опори за монтаж в плитка шахта с отводняване
  • Изисквания към фундамента:..-прав и равен железобетонен участък преди и след везната с дължината на най-дългото превозно средство, което ще се измерва