Теглоизмервателен модул Flintec 55-05

Теглоизмервателен модул с гумен тампон и закален накрайник за предпазване на тензодатчика от ударни натоврвания и вибрации от разбъркващи механизми.

Свали PDF
  • Максимален товар:..- от 227kg до 10000kg
  • Приложение:..-за платформи, резервоари, дозатори, силози за хранително-вкусовата и химическата промишленост
  • Претоварване:..- до 150% от максималния товар
  • Материал на изработка:..- тензометричен датчик от неръждаема стомана
  • Тензодатчик вид:..- модел Flintec SLB/SB14/SB4 или други съвместими
  • Степен на защита:.. – IP67 / IP68 взависимост от вида на тензодатчика
  • Лагеруване на тензодатчика:..-гумен тампон с закален накрайник
  • Дизайн:..- гумен тампон със закален сферичен накрайник за предпазване на тензодатчика от ударни натоварвания и вибрации