Теглоизмервателен модул Flintec 55-20

Теглоизмервателен модул за големи бункери/резервоари с вградена защита от повдигане и хоризонтално изместване с колонен тензодатчик Flintec RC3 от неръждаема стомана IP68.

Свали PDF
  • Максимален товар:..- от 7,5t до 300t
  • Приложение:..-за големи резервоари, дозатори, силози за хранително-вкусовата и химическата промишленост
  • Претоварване:..- до 150% от максималния товар
  • Материал на изработка:..- горна и долна плоча от никелирана стомана, тензометричен датчик от неръждаема стомана
  • Тензодатчик вид:..- модел Flintec RC3
  • Степен на защита:.. – IP68
  • Лагеруване на тензодатчика:..-лагеруване на сферичните опори на тензодатчика към закалени лагери
  • Дизайн:..- възможен монтаж на модула предварително без товарната клетка, подмяна/монтаж на товарна клетка само с леко повдигане,  защита от повдигане и хоризонтално изместване, отвори за анкериране към основата, шунтиращо въже, самоцентрираща се горен опорен възел