Теглоизмерваща система Helper-mini за челен товарач и мотокар

Бордово теглоизмервателно оборудване за мотокар или челен товарач

Свали PDF
 • Дисплей: – LCD дислплей 2×16 с подсветка
 • Клавиатура: – 12 тактилни бутона
 • Точност на измерване: – до +/-1% за челни товарачи и мотокари при изправна хидравлична система
 • Интерфейси: – принтер
 • Степен на защита: -IP54 за показващо устройство и IP67 за външни датчици
 • Работна температура: – от -10C до +40C
 • Захранване: – 9-36Vdc бордово захранване
 • Размери: – 165x110x65mm
 • Сертификати и тестове: – EN61326
 • Софтуерни функции: – товарене на камион, товарене по задание, сторниране на последно измерване, въвеждане на номер на камион, автоматично изключване
 • База данни: – до 20 бр. продукти, до 10 бр. задания за товарене, име на обекта
 • Печат: – термичен принтер 57mm (опция), печат на кантарна бележка, текущи конфигурационни параметри