Теглоизмерваща система HelperX за челен товарач и мотокар

Бордово теглоизмервателно оборудване за челен товарач и мотокар от последно поколение, производство на VEI /Италия/. Оптимално товарене на превозните средства в откритите рудници и складови стопанства, спира връщането на превозните средства от автомобилната везна за дотоварване и разтоварване, икономия на разход на гориво,  отчет на натоварените количества по радиоканал в реално време с централен сървър.

Свали PDF
 • Дисплей: – цветен TFT дисплей видим при пряка слънчева светлина с автоматична настройка на подсветката
 • Клавиатура: – дизайн като на мобилен телефон с подсветка
 • Точност на измерване: – до +/-1% за челни товарачи и мотокари при изправна хидравлична система
 • Интерфейси: – принтер, модем, USB, датчик за наклон, 2 бр. външни бутони
 • Степен на защита: -IP54 за показващо устройство и IP67 за външни датчици
 • Работна температура: – от -40C до +80C
 • Захранване:– 9-36Vdc бордово захранване
 • Размери: – 150x204x67mm
 • Сертификати и тестове: – ISO13766, ISO14982, EN61326, EN50498, SAE J1455 (прах, солена мъгла, вибрации и шоково натоварване до 40G, климатичен тест от -40C до +85C)
 • Софтуерни функции: – товарене на камион, товарене на два камиона едновременно, товарене по задание, товарене на продукти по рецепта в съотношение, сторниране на последно измерване, достъп на оператори с персонален код, въвеждане на номер на камион, автоматично стартиране и изключване, енергоспестяващ режим
 • База данни: – до 100 бр. продукти, до 500 бр. клиенти (с адреси), до 500 бр. номера на превозни средства, до 100 бр. дестинации (с адрес), до 10 бр. задания за товарене, до 15 бр. рецепти за товарене, до 20 бр. имена на оператори, до 2000 бр. измервания в локална памет, име на обекта, име на фирмата
 • Печат: – термичен принтер 57mm (опция), печат на кантарна бележка, справки за деня, справки от база данни, текущи конфигурационни параметри