Теглоизмерваща система Millenium-5 за челен товарач и мотокар

Бордово теглоизмервателно оборудване за челен товарач и мотокар от последно поколение, производство на VEI /Италия/ Оптимално товарене на превозните средства в откритите рудници и складови стопанства, спира връщането на превозните средства от автомобилната везна за дотоварване и разтоварване, икономия на разход на гориво,  отчет на натоварените количества по радиоканал в реално време с централен сървър.

Свали PDF
 • Дисплей: – цветен TFT дисплей видим при пряка слънчева светлина с автоматична настройка на подсветката
 • Клавиатура: – дизайн като на мобилен телефон с подсветка
 • Точност на измерване: – до +/-1% за челни товарачи и мотокари при изправна хидравлична система
 • Интерфейси: – принтер, модем, USB, 2 бр. външни бутони
 • Степен на защита: -IP54 за показващо устройство и IP67 за външни датчици
 • Работна температура:– от-40C до +80C
 • Захранване:– 9-36Vdc бордово захранване
 • Размери: – 150x204x67mm
 • Сертификати и тестове: – ISO13766, ISO14982, EN61326, EN50498, SAE J1455 (прах, солена мъгла, вибрации и шоково натоварване до 40G, климатичен тест от -400C до +850C)
 • Софтуерни функции: – товарене на камион, товарене на два камиона едновременно, товарене по задание, сторниране на последно измерване, достъп на оператори с персонален код, въвеждане на номер на камион, автоматично стартиране и изключване, енергоспестяващ режим
 • База данни: – до 30 бр. продукти, до 5 бр. клиенти (с адреси), до 10 бр. задания за товарене, до 20 бр. имена на оператори, до 2000 бр. измервания в локална памет, име на обекта, име на фирмата
 • Печат: – термичен принтер 57mm (опция), печат на кантарна бележка, справки за деня, справки от база данни, текущи конфигурационни параметри