Ценерови бариери

Кутия с три двойни ценерови бариери за подвързване на платформени везни от взривоопасната зона с теглоизмервателни индикатори в безопасната зона. Маркировка на всяка ценерова бариера ATEX II (1) GD [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC и на цялата кутия ATEX II 3G Ex nA II T4 IP65 (-20°C ≤ Ta ≤ +40°C)

Свали PDF
  • Товароносимост:..- до 4 бр. тензодатчици всеки с импеданс 350 Ома
  • Параметри на ценерова бариера за обратни връзки по захранване (SEN+ и SEN-):..-предпазител:..-50mA,Uo: 8.7V,Io: 25mA,Po: 0,05W,Co: 5,9µF,Lo: 56,88mH,L/R: 662µH/Ω,Rmin: 352,8Ω
  • Параметри на ценерова бариера за  сигнални жила (SIG+ и SIG-):..-предпазител: 50mA,Uo: 8.7V,Io: 25mA,Po: 0,05W,Co: 5,9µF,Lo: 56,88mH,L/R: 662µH/Ω,Rmin: 352,8Ω
  • Параметри на ценерова бариера по захранване (SEN+ и SEN-):..-предпазител: 100mA,Uo: 12V,Io: 164mA,Po: 0,49W,Co: 1,41µF,Lo: 1,32mH,L/R: 72µH/Ω,Rmin: 73,5Ω